Om Bjergby-Mygdal

 

Restaurering af Bjergby kirke.

Planlægningen af Bjergby kirkes restaurering skrider planmæssigt fremad, ja vi er forud for tidsplanen.

I skrivende stund (15.januar) skal vi have møde om nogle dage med arkitekt og kunstner, og projektet skulle være færdigt i hovedtrækkene, så det kan sendes videre til provstiudvalg og til stiftet, hvis konsulenter skal godkende projektet.

Vi har set os nødsaget til at foreslå en udvidelse af projektet, idet det nuværende varmeanlæg nok bør udskiftes nu, i stedet for den dag, det bryder sammen af sig selv.

Også forskellige andre mindre idéer er kommet til, ikke for at gøre projektet større, men for ikke at skulle efter reparere de kommende år.

Bjergby kirke er en middelalderkirke, opført engang i 1100-tallet. Kirken består af skib og kor og et senere tilbygget våbenhus.

Krucifiks udført af Niels Helledie ophængt på væggen ved siden af prædikestolen i Bjergby kirke. Krucifikset er udstyret med et udskifteligt bånd i de liturgiske farver. Det er en gave til kirken.

Læs mere om Bjergby kirke her

  

Mygdal kirke er opført i første halvdel af 1200-tallet. Den er en af Vendsyssels få romanske teglstenskirker med rundbuede vinduer. Kirken har aldrig haft tårn. Våbenhuset er bygget i 1897 og afløste et ældre våbenhus med bindingsværk fra 1767.

Mygdal kirke med kalkmaleri og krucifiks på nordvæggen. Kalkmaleriet blev afdækket i 1974 og menes at stamme fra 1300-tallet. Krucifikset er nok kirkens ældste inventar.

Læs mere om Mygdal kirke her

 
 
 
SITEMAP:VelkommenOm Bjergby-MygdalLedig stillingGudstjenesterKonfirmanderFamiliegudstjenesterKoncerter m.v.GalleriSognepræstenSognehusetMenighedsrådKorBeretningerAnsatteSeo (IKKE SLETTE!!)SogneeftermiddagFællesspisningMandagscafé