Om Bjergby-Mygdal

 

Restaurering af Bjergby kirke. 

Planlægningen af restaureringen af Bjergby kirke er blevet forsinket af de godkendelser, vi skal have.

 

Derfor har menighedsrådet vedtaget, at udsætte igangsætningen til efter konfirmationen i 2019. Så vi regner, for øjeblikket, med at gå i gang omkring 1. juni 2019.

 

 

Bjergby kirke er en middelalderkirke, opført engang i 1100-tallet. Kirken består af skib og kor og et senere tilbygget våbenhus.

Krucifiks udført af Niels Helledie ophængt på væggen ved siden af prædikestolen i Bjergby kirke. Krucifikset er udstyret med et udskifteligt bånd i de liturgiske farver. Det er en gave til kirken.

Læs mere om Bjergby kirke her

  

Mygdal kirke er opført i første halvdel af 1200-tallet. Den er en af Vendsyssels få romanske teglstenskirker med rundbuede vinduer. Kirken har aldrig haft tårn. Våbenhuset er bygget i 1897 og afløste et ældre våbenhus med bindingsværk fra 1767.

Mygdal kirke med kalkmaleri og krucifiks på nordvæggen. Kalkmaleriet blev afdækket i 1974 og menes at stamme fra 1300-tallet. Krucifikset er nok kirkens ældste inventar.

Læs mere om Mygdal kirke her

 
 
 
SITEMAP:VelkommenOm Bjergby-MygdalGudstjenesterDet sker i SognehusetKonfirmanderFamiliegudstjenesterKoncerter m.v.GalleriSognepræstenMenighedsrådKorBeretningerAnsatteSeo (IKKE SLETTE!!)SogneeftermiddagFællesspisning