Menighedsrådets Årsberetninger

 

Menighedsrådets beretning 16.03 2017. 

 

En årsberetning er et tilbageblik på det forgangne år, men også et blik på det fremtidige. Sådan er det almindeligt for enhver bestyrelses arbejde….og sådan er det også for menighedsrådet.

Den 13. september 2016 afholdt de fleste sogne i Danmark orienteringsmøder i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg.

I Bjergby-Mygdal havde vi et stort problem, da det på et tidspunkt så ud til, at syv af de otte medlemmer ville forlade menighedsrådet. Det var der forskellige årsager til. Det lykkedes dog at ”overtale” to til at tage en periode mere. I stedet for fem fra Bjergby og tre fra Mygdal, blev vi enige om at begge sogne skulle stille med fire kandidater. Det lykkedes heldigvis. Grunden til, at det er svært at få nye medlemmer til Menighedsrådet er nok, at vi er for dårlige til at fortælle, hvor interessant det egentlig er, så det har vi fire år til at gøre noget ved.

Når vi ser tilbage på 2016, har der været rigtig mange tilbud i Bjergby-Mygdal Sogn. Dog ser vi gerne at flere får øjnene op for de mange tilbud. Sidste år havde vi bl.a. 10 møder i Mandagscafeen, 8 Sogneeftermiddage, 4 Familiegudstjeneste, en Høstgudstjeneste på Tangsgaard i september , gudstjeneste på Odden og hos Spejderne i juni og Sogneudflugt i maj.

Når man har et godt produkt, er det vigtigt at gøre opmærksom på det, så derfor er vores hensigt, at markedsføre os så vi bliver mere synlige. Så I vil se flere opdateringer på Face book, og vi vil også reklamere noget mere i bl.a. Vendelboposten.

Med hensyn til konfirmanderne har Hjørring kommune fået lov til at deltage i et forsøgsprojekt fra 2016 til 2019, som betyder, at alt bliver som det plejer: alle konfirmander fra Bjergby og Mygdal, som jo går i forskellige 7.klasser på Højene Skole, bliver undervist sammen med deres klasser derinde. Menighedsråd og præst har gjort hvad de kunne, for at få konfirmationsundervisningen herud, men der har ikke været noget at gøre. I stedet inviteres konfirmanderne, fra september til april, til 4 gange fællesspisning kl. 18.00 og herefter undervisning, og de ser kirker og kirkegårde indtil vi slutter kl. 20.30 i Sognehuset. Her kan præst og konfirmander lære hinanden at kende inden konfirmationen.

Næsten alle Bjergby-Mygdal konfirmanderne vil gerne konfirmeres herude, og der bliver omkring 24 konfirmander. Som det ser ud nu, vil alle konfirmeres i Bjergby, men det kan nå at ændre sig.

Mini konfirmanderne begyndte i oktober og sluttede i februar. Der har været en 10-12 stykker, godt halvdelen af klassen, og de har så bl.a. gået Lucia i både Mygdal og Hjørring. Det har været meget fint og flot klaret af både dem og vores nye organist Benedikte Hauge.

Benedikte blev ansat sidste år i februar og hun er siden blevet gift og venter barn, så derfor har vi ansat Peter Toft fra Vrå som vikar i den periode, hvor Benedikte holder barsel. Peter Toft har tidligere i en årrække været ansat i Tornby-Vidstrup, så det er en erfaren organist vi har fået fat i.

 I maj har vi planlagt at holde en Visionsdag for alle de ansatte og det samlede menighedsråd. Det skulle der gerne komme nogle nye ideer ud af, og skulle der sidde nogle her med nogle gode tips til hvad vi kan gøre, høre vi gerne fra jer.

Vi har i flere år søgt om penge til at restaurere Bjergby Kirke og det er blevet bevilget. Vi regner med at gå i gang her sidst på året, muligvis først i 2018, og lukker derfor kirken i en periode. Den skal kalkes indvendig, og så skal bænke og gulve males og lakeres. Vi har kontakt med en arkitekt som vil hjælpe os med projektet. Vi håber og forventer, at der kan holdes konfirmation i en hel nymalet og flot restaureret kirke.

 

Til slut  skal I ikke snydes for lidt statistik.

Bjergby har p.t. 1007 medlemmer af Folkekirken

Der blev født 5…døde 7….døbt 11…konfirmeret 16….viet 1 par …begravet 7

Mygdal har p.t. 488medlemmer af Folkekirken

Der blev født 6….døde 5….døbt 3….konfirmeret 4….viet 2 par og begravet 7

 

Dette var hvad jeg havde planlagt at fortælle, dog vil jeg lige anbefale jer….hvis I ikke allerede har den, at der er en APP der hedder Kirkekalenderen. Her kan man se, hvad der sker i Bjergby- Mygdal Sogn. Der står bl.a. hvornår der er gudstjeneste i de to kirker…og I skal være så hjertelig velkommen…….

 

Formand for Bjergby -Mygdal´s Menighedsråd

Alice Rokkjær

 

 
 
 
SITEMAP:VelkommenOm Bjergby-MygdalGalleriGudstjenesterMenighedsrådSognepræstenAnsatteSognehusetArrangementerSogneudflugtKorKonfirmation 2018BeretningerSeo (IKKE SLETTE!!)SogneeftermiddagFællesspisningFamiliegudstjenesterMandagscafé