Sogneeftermiddage

 

  

                    Torsdage  i Bjergby og Mygdal

Sognehuset  i Bjergby 2018 - 2019 

20.sept. - René Højgaard Olsen, – Min russiske vej til præstegerningen

René blev indsat som præst i Bindslev-Sørig den 4.november 2016 og er ’i gruppe’ med Johan Rump i Tversted-Uggerby og jeg selv: vi lægger gudstjenestelister sammen og afløser for hinanden, så René er velkendt som afløser også i vore kirker.

Hans vej til præstegerningen er ganske utraditionel og er, som titlen antyder, bl.a. gået via en betagelse af den russiske kirke, - René taler russisk og kender landet, og alt det vil han fortælle om.

25.okt. - Karsten Hansen - Originalerne i mit liv

Karsten Hansen, - af nogen bedre kendt som ’Naturkarsten’ eller ’Karsten kortbuks’ – vil komme at fortælle om ”Originalerne i mit liv”. Karsten Hansen skriver: ”En rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem, ingen havde brug for, men som fortjener at deres historie bliver fortalt smukt – og med et glimt i øjet. Det er med humor og gribende øjeblikke og vi var jo mange som voksede op i det gamle landbrugsland.”

 22.nov. - Thomas Reinholdt - 'Hvem er provsten?'

Thomas Reinholdt blev ansat som provst i Hjørring Søndre provsti den 1.november 2015, ½ år efter at Winnie Rischel blev provst i Hjørring Nordre provsti, som vi hører til.

Der er tradition for at de to provster i Hjørring arbejder tæt sammen og fordeler opgaverne mellem sig, så den søndre provst tager sig af økonomi og regnskaber og den nordre provst af bygninger osv. i begge provstier. Derfor har vi inviteret Thomas Reinholdt til Bjergby-Mygdal, for at vi kan lære også vor anden provst at kende.

17.jan. - Bjergby-Mygdal filmen –

I 1949 blev der lavet en film om Bjergby og Mygdal sogne. Ved et tilfælde blev den reddet fra undergang for nogle år siden og overført til DVD. På denne torsdag vil vi vise filmen, og vi har indbudt et panel til at kommentere den undervejs. Så vi stopper af og til og diskuterer, hvor vi nu er i landskabet, hvem det er vi ser på filmen osv. – alle kan give deres besyv med, - og jeg vil tage notater undervejs!                 

 14.feb. - Søren Friis – Om kirker og deres udsmykning

Planlægningen af Bjergby kirkes restaurering er undervejs, - og meget forsinket, som sådan noget skal være, for at blive godt! –

Efter en konkurrence blev arkitekt Søren Friis valgt til at stå for den indre udsmykning: farvesætning osv. og derfor har vi bedt ham komme at fortælle og vise billeder. Det bliver om og fra kirker rundt om i Europa, oplevet på rejser særlig til Italien, Spanien og Portugal, foruden eksempler på moderne kirkebyggerier i Danmark. 

 

21.mar. - Winnie Rischel – ”Der er altid en vej”

Vi har bedt vores provst, Hjørring Nordre provsti, Winnie Rischel, om at komme tilbage igen i denne sæson, og til titlen siger Winnie Rischel bl.a.: ”Vi flytter os gennem livet fra steder og tilstande til andre steder og andre tilstande. Bevægelsen har nogle punkter, overgange, ind- og udgange – eller med andre ord: vi passerer ”døre”. I bibelen hedder det: ”Jeg har lukket en dør op for dig” – men er døren altid til at få øje på? Nogle overgange er ikke et valg men udtryk for begivenheder eller tilstande, vi ikke har indflydelse på. Foredraget beskæftiger sig med livets ”døre” og veje.

25.apr. - Hans Jacob Hansen - Jeppe Aakjær

Hans Jacob Hansen, som er pensioneret sognepræst fra Budolfi kirke i Aalborg, har tidligere holdt foredrag hos os, - om Kristendom og Humor. Denne gang vil han fortælle om digteren Jeppe Aakjær, ”Husmandsdigteren”, som man kalder ham, her fra det Nordjyske, som har fyldt Højskolesangbogen med så mange af sine sang, - også fordi vi håber, ad åre, at lave en menighedsudflugt til Jenle, Jeppe Aakjærs hjem – nu museum - på Salling.

   23.maj -  SOGNEUDFLUGT, -

- nærmere følger i To Sogne og på hjemmesiden

 

Der kan bestilles Kirkebil, 98 92 47 00, til arrangementerne

- bestilles dagen før inden 12.

 

Programmet er lavet af menighedsrådets Aktivitetsudvalg: Inger Jensen, Alice Rokkjær, Henning Grønkjær, Tommy Iversen, Benedikte Olsen og Lars Brinth

 

 

 

 

 
 
 
SITEMAP:VelkommenOm Bjergby-MygdalGudstjenesterDet sker i SognehusetKonfirmanderFamiliegudstjenesterKoncerter m.v.GalleriSognepræstenMenighedsrådKorBeretningerAnsatteSeo (IKKE SLETTE!!)SogneeftermiddagFællesspisning